OFFENTLIG GODKJENT

AVFALLSMOTTAK & SORTERINGSANLEGG

SELVBETJENT ALLE DAGER I UKEN!

VI HAR ÅPENT FOR MEDLEMMER:

ALLE DAGER, HELE DØGNET!*

*med unntak av enkelte hellig- og høytidsdager:  
1.påskedag, 1.pinsedag, 1.juledag, Kr.himmelfartsdag, 1.mai og 17.mai

Telefon 35950532

Bø Miljøstasjon er et privat avfallsmottak som sørger for sikker innsamling og behandling av avfall fra:

Privat, Næring & Landbruk

Vi håndterer alle typer avfall, vi er også godkjent mottak for sanering av fritidsbåter.  


Vi tilbyr tjenester innen: 
Avfallsmottak, Sorteringsanlegg, Containerutleie og Transport


Vi er IKKE det kommunale mottaket i Midt-Telemark, da må du henvende deg til 

IRMAT, og Brenna Miljøstasjon i Bøvegen 273, 3810 Gvarv


NYHETER Partner med Bø Miljøstasjon AS