Om Bø Miljøstasjon

Vår visjon er å videreføre og utvikle Bø Miljøstasjon til å være det mest moderne gjenvinningsmottaket i Midt-Telemark regionen med de lengste åpningstidene og ha de mest kostnadseffektive nedstrømsløsningene til det beste for brukerne.

BØ MILJØSTASON AS

Organisasjonsnummer: 998 076 218
Sorteringsanlegg: Sandavegen 10
Postadresse: Lektorv.13
3802 BØ I TELEMARK

Telefon: 3595 0532
E-post: kundeservice@bomiljostasjon.no


Eierskap 

Bø Miljøstasjon eies av Telemark Gjenvinning AS, som igjen eies av Eiendomsdrift SA og Gundersen Transport AS. Begge selskapene har bransjekompetanse og erfaring. 

Eiendomsdrift SA har jobbet med miljøsanering og miljøgeologiske undersøkelser i flere år og har også sentral godkjenning på område.

Gundersen Transport AS har drevet med renovasjonen i over 30 år, og har lang erfaring fra innsamling, transport og containerutleie. 

Ledelse 

Daglig leder er Arve Lia.
Selskapets drift skjer gjennom samarbeid mellom
Gundersen Transport AS, Eiendomsdrift SA og Norsk Gjenvinning.

Team 

Produksjonsteamet vårt består av svært kompetente medarbeidere som kontinuerlig oppfyller de høye kvalitetsstandardene som firmaet har forpliktet seg til.