Om Telemark Renovasjon

 
 

VÅR VISJON

.. er å videreføre og utvikle Miljøstasjonen til å være det mest moderne gjenvinningsmottaket i Midt-Telemark regionen med de lengste åpningstidene og ha de mest kostnadseffektive nedstrømsløsningene til det beste for brukerne og miljø.
 
 

 

TELEMARK RENOVASJON AS

Organisasjonsnummer: 998 076 218

Sorteringsanlegg: Sandavegen 10
Postadresse: Televegen 5
3802 BØ I TELEMARK

Telefon: 3595 0532
E-post: kundeservice@bomiljostasjon.no

 
 

Eierskap

Telemark Renovasjon er ett felles selskap for tjenestene på miljøstasjon og Telemark Godslinjer utøver.
Telemark Renovasjon eies av Telemark Gjennvinning AS, som igjen eies av Eiendomsdrift SA og Telemark Godslinjer AS.
Eiendomsdrift SA har jobbet med miljøsanering og miljøgeologiske undersøkelser i flere år og har sentral godkjenning på område.
Telemark Godslinjer AS er ei transportbedrift med hovedkontor i Seljord.  I Juli 2021 slo Gundersen Transport og Telemark Godslinjer seg sammen, og tok navn etter sist nevnte.
 

Ledelsen

Kontaktperson: Helene Braaten

 

Team

Produksjonsteamet vårt består av svært kompetente medarbeidere og samarbeidspartnere som kontinuerlig oppfyller de høye kvalitets- standardene som firmaet har forpliktet seg til. Vår strategisk samarbeidspartner Norsk Gjenvinning som er ledende norsk aktør på avfallshåndtering.    

 
 
 

Grønt skifte

Telemark Renovasjon besitter solid kompetanse på avfall- og gjenvinning, og selskapets målsetning er å tilby tjenester innenfor avfall- gjenvinning som drives og utvikles med utgangspunkt i en sirkulær økonomi som er en viktig del av det "grønne skifte". Flere og flere ser at avfall er en viktig ressurs, og at man som en del av avfallshåndtering må utvikle nye og effektive måter for innsamling og gjenvinning.


Konsesjon og tillatelser

 -  Telemark Renovasjon AS

Det ble 21.01.1998 gitt tillatelse til drive sorteringsanlegg og miljøstasjon i Sandavegen 10, i Bø.

29.03.2012 Overføring av konsesjon for Sandavegen 10 gnr 47/bnr 159/220 til Bø Miljøstasjon SA
11.12.2013 Endring av tillatelse for Bø Miljøstasjon SA 10 gnr 47/bnr 159/220, Bø kommune
28.01.2014 Tillatelse for Bø Miljøstasjon SA til behandling av jordmasser
27.03.2014 Endring av tillatelse til og omfatte mottak og mellomlagring av farlig avfall
12.12.16 Revisjon av tillatelse til Bø Miljøstasjon SA
06.12.18 Fylkesmannen gir Bø Miljøstasjon SA dispensasjon til pilotprosjekt med selvbetjent mottak