Informasjon til privatkunder - ekstraavfall fra husholdningene

 
Du er hjertelig velkommen til å levere avfall på Bø Miljøstasjon. Vi er et privat selskap hvor du kun betaler for bruken. Det betyr at vi har ingen finansiering eller støtte fra det offentlige eller kommunen.

Er Bø Miljøstasjon AS det kommunale mottaket i Midt-Telemark?

Se flere spørsmål og svar under: 

Er Bø Miljøstasjon AS dyrere enn IRMAT AS?

 • Hos oss betaler du kun etter bruk. 
 • Hos IRMAT betaler du gjennom renovasjonsavgiften (kommunale avgifter) for å kunne bruke miljøstasjonene til IRMAT, pluss en egenandel hver gang du leverer, og ekstra når du leverer over 500 kg.
 • Hos Bø Miljøstasjon koster det kr 3.51,- pr kg å levere blanda avfall, til sammenligning så koster det kr. 6,00 pr kg hos IRMAT AS sitt anlegg på Brenna.
 • Renovasjonsavgiften som kreves inn som en del av kommunale avgifter går til å dekke bl.a. driften av IRMAT sine miljøstasjoner, Bø Miljøstasjon får ingen støtte eller overføringer fra det du innbetaler i renovasjonsavgift fra kommunen eller IRMAT.   
Bø Miljøstasjon er ikke dyrere!

Hvorfor må jeg betale for Blanda avfall når jeg allikevel sorterer?


 • Prisene er satt ut fra det avfallet du kjører inn med overvekt. Kjører du inn på anlegget med blanda avfall så er det den prisen som gjelder selv om du sorterer inne på anlegget.
 • Har du store mengder av rene fraksjoner i samme lass så kan du kjøre ned på vekta å veie inn det på nytt. Dvs da må du veie deg ut igjen og avslutte registreringen på blanda avfall, og veie deg inn igjen med den fraksjonen du har store mengder av f.eks metall, hvor det da vil påløpte ny avfallsavgift på kr 50,-
 • Erfaring viser at det etter sortering fortsatt er restavfall som er størst målt i vekt. Det er bra å sortere plast, papp, osv, men det er fraksjoner som har lav vekt. Prisforskjell på treverk og blanda avfall er også liten, så det er som regel ikke vært tidsbruken å veie det inn på nytt om det er mindre volum. 
 • Prisen er satt ut fra du skal sortere, så alle som leverer blanda avfall er pålagt å sortere. 
 • Har du mye metall/jern så bør du levere det separat, eller veie inn på nytt. 

Vil Bø Miljøstasjon stenge tilbudet til oss privat?

 • Du kan fortsette å bruke vårt selvbetjeninganlegg som før, vi jobber konstant med å prøve å gjøre denne tjenesten bedre og enklere for deg.
 • Vi tror på god tilgjengelighet med gode åpningstider vil bidra til at mer avfall kommer inn i godkjente nedstrømsløsninger.