Prisliste ink. mva og veiledning

 

Priser pr 1. februar 2024 med årlig KPI justering og pålagte offentlige avgifter på restavfall.
F.o.m. 1. oktober 2019 er det FORBUDT å levere svarte søppelsekker.
Det er imidlertid lov å tømme ut innhold og kaste søppelsekken i plastavfallet


Veiledning alle avfallstyper.


Avfallsavgift | kr. 50,- 

( Dette dekker våre utgifter til lagring og dokumentasjon rundt sikker avfallshåndtering. Finner du ikke avfallstypen på listen over ta kontakt for pris og veiledning. )


Restavfall / Blanda avfall

kr. 3,16,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Du kan ikke levere farlig avfall, trykkimpregnert, asbest, eternit, isolerglass som en del av dette. Mer veiledning...

NB!  Fra 1. januar 2024 har det norske Stortinget har vedtatt at avgiften på forbrenning av restavfall skal øke til 485 kroner per tonn fra tidligere avgift på 131 kroner per tonn. Dermed er årets prisjustering noe høyere enn vanligvis.


Trevirke

kr. 1.64,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting, for trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks maling, lim, lakk eller kjemikalier, men som ikke regnes som farlig avfall. For eksempel kryssfinerplater, huntonittplater og sponplater.

Skal ikke inneholde impregnert trevirke. Mer veiledning...


Impregnert trevirke

kr. 3.88,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting, for trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks maling, lim, lakk eller kjemikalier, men som ikke regnes som farlig avfall. For eksempel kryssfinerplater, huntonittplater og sponplater.

Skal ikke inneholde kreosotimpregnering. Mer veiledning...


Park- og hageavfall

kr. 1.88,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Rene fraksjoner som består av Planter, gress, kvist. Mer veiledning...


Papp / papir

kr. 0.38,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Fraksjoner må være rene, er de ikke rene og tørre så må det veies inn og betales for som blanda avfall. Mer veiledning...


Plast

kr. 0,- pr kg

Myk plast. Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.  Mer veiledning...


Landbruksfolie

kr. 0,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Mer veiledning...


Metall / Skrapjern

kr. 0,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Mer veiledning...


Dekk uten felg

kr. 0,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Mer veiledning...


Dekk med felg

kr. 52.50,- pr stykk

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Mer veiledning...


Glass- og metallemballasje

kr. 5.95,-  pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Fraksjoner må være tomme for innhold, og fri for grus, jord o.l, er de ikke det så må det veies inn og betales for som blanda avfall. Mer veiledning...


Elektronisk- og Elektrisk avfall / hvitevarer

kr. 1.09,- per kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Mer veiledning... 


Gips

kr. 1.88,- per kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Gipsavfall kan være hele og halve plater eller i småbiter, nytt eller gammelt avfall og kan inneholde følgende forurensning: tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag. Skal ikke inneholde andre avfalls typer en gips, vått gipsavfall, organisk materiale. Mer veiledning...


 

Andre typer avfall

 

Glassrute

kr. 0,- pr stykk

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.
Mer veiledning... 

 

Betong, tegl & leca

kr. 1.05,- per kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.
Mer veiledning... 

 

EE-kabel

kr 0,- per kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.
Mer veiledning... 

 

Løse masser (grus, stein etc.)

kr. 0.79,- per kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.
Mer veiledning... 

 

Rivningsavfall

kr. 3.34,- per kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.


 

Andre dekktyper

kr. 0,- per kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.
Mer veiledning... 

 

Isolasjon

kr. 3.75,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.
Mer veiledning... 

 

Energiplast

kr. 2.67,- per kg

Hard plast. Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.
Mer veiledning... 

 

Ftalater / belegg

kr. 2.36,- pr kg

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.


 

NB! Farlig avfall
Dersom du skal kaste farlig avfall må dette deklareres. Det er derfor vikitg at du opplyser om innholdet i avfallet før levering.Finn ut mer: https://www.avfallsdeklarering.no

 

SAMME PRIS FOR PRIVATKUNDER OG BEDRIFTER

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.


  • Bedrifter kan levere farlig avfall, trykkimpregnert, asbest, eternitt, isolerglass som en del av dette.
  • Privatkunder kan ikke levere farlig avfall, trykkimpregnert, asbest, eternitt, isolerglass som en del av dette, dette må leveres til IRMAT AS.
  • Viktig informasjon til privatkunder. Vi er ikke et kommunalt mottak, les mer om forskjellene.

  • For mer veiledning se på den enkelte fraksjon over.