Norsk Gjenvinning og Telemark Renovasjon inngår partnerskap!

Bilde: Norsk Gjenvinning hjemmeside.

Norsk Gjenvinning og Telemark Renovasjon har inngått en langsiktig avtale om partnerskap for å videreutvikle og tilby gode og bærekraftige tjenester til kunder. Avtalen innebærer et tettere samarbeid, der Telemark Renovasjon blir Norsk Gjenvinning sin hovedsamarbeidspartner på gjenvinnings- og miljøtjenester i Midt, Vest og Øst-Telemark.  

For Telemark Renovasjon betyr dette økt aktivitet og høyere sysselsetting; dette vil gi flere arbeidsplasser og gode muligheter som svarer til vår videreutvikling og strategi.

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester.

0011Norsk_Gjenvinning_-_Guide_for_Effektive_og_Miljoriktige_Avfallslosningerjpg

De har også lang erfaring med dagligvarebransjen hvor de har tilrettelagt løsninger for mange tusen butikker i Norge. De har blant annet rammeavtale med REMA 1000, NorgesGruppen og Coop. Avfallshåndtering i butikk har strenge krav til hygiene, kildesortering, praktiske løsninger som Norsk Gjenvinning behjelper med. 

En viktig del av samarbeidet er å utvikle og tilby gode tjenester til våre kunder.

Samarbeidet vil gi et lavere klimautslipp på mange områder. Det skal optimaliseres innsamling av ulike typer avfall, slik at det reduserer transporten og henter mer avfall på hver runde. Resultatet er at kunden får et lavere Co2 fotavtrykk. 

Avtalen har også tydelige mål innen sirkulærøkonomi, der målet er å utnytte ressursene våre på en best mulig måte og skape verdi av avfallet som samles inn. Minst mulig skal kastes som avfall, og heller holdes i kretsløpet gjennom stadig resirkulering, slik at vi unngår unødvendig uttak av nye råvarer. 

Dette er en del av det å utvikle og tilby bedre tjenester til kunder, i tillegg til å redusere miljøbelastningen i samfunnet.  

Telemark Renovasjon ser frem til samarbeidet med en solid aktør med lang erfaring.


Stina Kristin Robberstad-Danielsen
Kreativ Leder, Telemark Renovasjon