Produktene våre


AVFALLSHÅNDTERING

Telemark renovasjon håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg, anlegg og offshore. Vi tar oss av hele prosessen fra innsamling og sortering til gjenvinning,  bearbeiding, resirkulering og deponering av produkter, restprodukter og avfall. Vårt mål er å omforme mest mulig av avfallet til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig og god måte. Her kan du se vårt utvalg av kvalitetsprodukter.

VI HJELPER DEG

  • Avfallsplan for din bedrift
  • Rammeavtale, som sikrer deg god oppfølging og betingelser

Du kan være trygg på at produktene våre alltid oppfyller de nyeste standardene og dine krav.

Kontakt oss for mer informasjon.


Produkter vi tilbyr: