Personvernerklæring

Siste oppdatert 04.05.2018

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Bø Miljøstasjon samler inn og bruker dine personopplysninger. Den gjelder opplysninger som er innhentet via Bø Miljøstasjon nettsted, andre digitale brukertjenester, og video. Bø Miljøstasjon respekterer din rett til personvern, og vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne erklæringen i sin helhet.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i Bø Miljøstasjon er behandlingsansvarlig for hvordan Bø Miljøstasjon samler inn og bruker personopplysninger.

Personopplysninger som registreres
Det er frivillig for de som besøker Bø Miljøstasjon nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som der tilbys.

Gjest og Medlemsbasert behandling av personopplysninger
Når du registrerer deg som kunde eller medlem hos Bø Miljøstasjon vil vi registrere din personalia (navn, tittel, fødselsnummer, nasjonalitet, språk og kjønn), kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer og epostadresse), informasjon om kjøp og bruk av av anlegget, kommunikasjon, og kvalitetssikring gjennom videoovervåking.

Informasjonskapsler
Bø Miljøstasjon benytter informasjons kapsler (cookies) på sine nettsider. Dette er små informasjons filer som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker, blant annet når du på nytt besøker bomiljostasjon.no.
Informasjons kapslene medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men hvis du ønsker det kan du stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjons kapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjons kapsler.

Din nettleser sender automatisk også opplysninger til bomiljostasjon.no sin server hver gang du ber om å få vist en side. Dette er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker, hva slags operativsystem du har og din internettadresse (IP-adresse).

For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du ser på osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å lage en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. På den måten kan vi gjøre bomiljostasjon.no bedre tilpasset det brukerne faktisk ønsker av informasjon.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Applikasjoner fra Bø Miljøstasjon 
Dersom du laster ned applikasjoner tilknyttet våre tjenester vil de personopplysningene du selv legger inn bli lagret i vår kundedatabase. Personlige data om deg som lagres i applikasjon vil knyttes til ditt allerede eksisterende kundeforhold hos oss. For nærmere informasjon om hvilke opplysninger som behandles viser vi til vilkår for den enkelte applikasjon.

Del/tips-tjenesten
Bø Miljøstasjon delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet. Opplysningene som oppgis i denne forbindelse, slik som e-postadresse, blir ikke lagret.

Hva Bø Miljøstasjon bruker opplysningene til
Bø Miljøstasjon behandler opplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold, og for å kunne levere våre tjenester til deg som bruker og kunde eller medlem. Videre behandler Bø Miljøstasjon dine personopplysninger for å gi deg relevant innhold i de tjenester Bø Miljøstasjon  tilbyr, og til forbedring eller videreutvikling av disse. Bø Miljøstasjon behandler i tillegg dine personopplysninger med det formål å gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset dine tilbakemeldinger og ditt bruksmønster, og for å begrense misbruk av tjenestene.

Bø Miljøstasjon samler og analyserer anonymiserte data knyttet til bruk av våre nettsider til statistiske formål (se nærmere beskrivelse i neste avsnitt).

Bø Miljøstasjon benytter et kundeoppfølgingssystem for lagring av personopplysninger knyttet til deg som er kunde eller medlem. Bø Miljøstasjon benytter e-post og telefon som en del av dialogen og oppfølgingen overfor deg.

Tredjeparts informasjonskapsler (cookies)
Bø Miljøstasjon bruker tredjeparts cookies til å registrere hva slags type tjenester våre besøkende er interessert i, og for å måle trafikken på nettsidene våre. Bø Miljøstasjon bruker denne informasjonen til å forbedre nettsidene og tilpasse våre tilbud, kundetjeneste og hjelp til deg. Bø Miljøstasjon  bruker midlertidige og vedvarende tredjeparts cookies. De vedvarende tredjeparts cookies blir lagret i din nettleser i opp til 24 måneder.

For å innhente statistikk benyttes også Google Analytics. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av Google Tag Manager.
Hvis du likevel ikke ønsker at denne type anonyme data skal samles inn fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen her:
Hvordan du slår av cookie-funksjonen i nettleseren din .

Videoovervåking
Bø Miljøstasjon bruker videoovervåking for kontroll og å ivareta sikkerheten på område. Overvåkingsvideoer slettes etter 30 dager, med mindre det har oppstått episoder som ulykker eller kriminelle handlinger.

Deling av personopplysninger til Bø Miljøstasjons samarbeidspartnere
Opplysninger om deg og din bruk av Bø Miljøstasjons tjenester kan bli formidlet til Bø Mijøstasjons tilknyttede samarbeidspartnere. Opplysningene kan benyttes til de samme formålene som de ble innsamlet for. Opplysningene vil så langt mulig utleveres i anonymisert form, men i forbindelse med innloggede tjenester vil det være påkrevet at samarbeidspartneren får tilstrekkelige opplysninger til å identifisere deg.

Databehandlere
Bø Miljøstasjon kan la sine underleverandører eller samarbeidspartnere utføre deler av den tekniske databehandlingen av dine personopplysninger. Slike databehandlere vil etter avtale med Bø Miljøstasjon behandle personopplysningene om deg på en betryggende måte. Bø Miljøstasjon  pålegger databehandleren å sørge for trygg informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Pliktig utlevering av personopplysninger
I noen tilfeller vil Bø Miljøstasjon være pliktig i å utlevere personopplysninger om deg, for eksempel ved rettslig kjennelse.

Innsyn i og sletting av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er formålet med behandlingen.

Alle har rett til grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. Bø Miljøstasjon har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til denne ved eventuelle forespørsler.

Den som er registrert i Bø Miljøstasjon systemer har rett til innsyn i egne opplysninger, og du kan når som helst be Bø Miljøstasjon slette opplysningene, med mindre Bø Milljøstasjon er lovpålagt å oppbevare disse, f.eks. i forbindelse med kjøp av tjenester.

For registrerte gjester og medlemmer gjelder at de registrerte opplysninger ikke vil bli slettet så lenge kunde medlemskapet består. Ved utmelding vil alle opplysninger slettes, med mindre Bø Miljøstasjon er lovpålagt å beholde disse, f.eks. i henhold til bokføringsloven med forskrifter.

Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Bø Miljøstasjon ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Særlig om sikkerheten på Bø Miljøstasjon nettsider
Bø Miljøstasjon er opptatt av din sikkerhet. Det betyr at all datatrafikk mellom din nettleser og vår server er kryptert.

Endringer
Bø Miljøstasjon kan oppdatere denne personvernpolicyen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester.

Kontaktinformasjon
Bø Miljøstasjon AS
kundeservice@bomiljostasjon.no
Telefon +47 35 95 05 32