Avfallsservice AS satser på teknologien ved Telemark Renovasjon!

John Are Leirbakke er sjåfør i Avfallsservice og sitter i styret som de ansattes representant.

I oktober tok styret og administrasjonen i Avfallsservice AS turen til Midt-Telemark for å se hvordan teknologien ved Telemark Renovasjon bidrar til å revolusjonere avfallsbransjen.

Nå har ledelsen i Avfallsservice AS besluttet å satse på teknologien og åpner Nord-Norges første døgnåpne miljøstasjon.

– Vi mener dette er et steg i riktig retning, og gleder oss til fortsettelsen. Denne teknologien gjør det enkelt for kunden, enkelt for oss, og et enda bedre miljøregnskap ligger i bunn for satsningen, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS. 

Inspirasjonen kom fra den selvbetjente, høyteknologiske Snarkjøpbutikken i Djupvik som åpnet i august. 

– Nå starter arbeidet med å ta dette i bruk på flere måter og i andre bransjer. Vi tar ting gradvis og kontrollert gjennom en pilot på Kåfjord, og deretter legger vi planen for våre øvrige fem miljøstasjoner, sier Pedersen.  

Teknologien og automatiseringen bidrar til en mer produktiv avfallshåndtering og et bedre servicetilbud til kundene. 

– Dette er bra for miljøet, og mer kostnadseffektivt. Vi gleder oss stort til å kunne åpne Nord-Norges første selvbetjente avfallsanlegg, sier Pedersen.

1000002253jpg