Betingelser for medlemmer

Sist endret 04.05.2018

Betingelser for bruk av den selvbetjente miljøstasjonen.

 1. Ut fra risikohensyn må medlemskapet være personlig. 
 2. Den som er godkjent medlem kan levere avfall for andre privatpersoner eller virksomheter, men vil være personlig ansvarlig for at leveransen skjer i tråd med medlemskapet, samt være ansvarlig for at betaling skjer.
 3. Medlemmet er pliktig til sette seg inn i de til en hver tid gjeldene veiledninger og regler som gjelder for bruk av denne tjenesten.
 4. Medlemmet er også ansvarlig for alle som medlemmet gir adgang til i Sandavegen 10, og er pliktig til at de følger regler og betingelser på samme måte som medlemmet. 
 5. Medlemmet er ansvarlig for at uvedkommende ikke slippes inn på anlegget via medlemmets adgangskontroll, om så skjer så skal medlemmet omgående ringe vakttelefon 35 95 05 32 og varsle hendelsen.
 6. Medlemmet er pliktig til en hver tid å følge med på priser før avfall leveres.
 7. Bø Miljøstasjon vil sende faktura pr mail, inntil annet blir avtalt.
 8. Bø Miljøstasjon kan uten varsel stenge anlegget for selvbetjening eller endre tider for når det er mulig å bruke anlegget.
 9. Bø Miljøstasjon kan uten varsel direkte, eller via andre gjennomføre fysisk kontroll av på plassen av det som leveres.
 10. Avvik som medfører brudd på forurensningsloven vil kunne medføre politianmeldelse.
 11. Medlemmet skal også sette seg i beredskapsplan for plassen, og vite hvordan man varsler før man tar anlegget i bruk, samt hvor man finner slukkeutstyr.
 12. Bø Miljøstasjon kan uten begrunnelse nekte, eller avslutte medlemskap.


Her finner du informasjon om følgende: