Prisliste og veiledning

Priser pr 25. mai 2022 med årlig KPI justering og pålagte offentlige avgifter på restavfall.
F.o.m. 1. oktober 2019 er det FORBUDT å levere svarte søppelsekker, Det er imidlertid lov å tømme ut innhold og kaste søppelsekken i plastavfallet
Veiledning alle avfallstyper.

SAMME PRIS FOR PRIVATKUNDER OG BEDRIFTER

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres ihh til skilting.

  • Bedrifter kan levere farlig avfall, trykkimpregnert, asbest, eternitt, isolerglass som en del av dette. 
  • Privatkunder kan ikke levere farlig avfall, trykkimpregnert, asbest, eternitt, isolerglass som en del av dette, dette må leveres til IRMAT AS.
  • Viktig informasjon til privatkunder.  Vi er ikke et kommunalt mottak, les mer om forskjellene.
    For mer veiledning se på den enkelte fraksjon under. 

PRISER PR KILO INKL MVA 
For kunder med rabattavtaler så gjelder egne priser.

Blanda avfall | kr. 3,51 pr kg |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Du kan ikke levere farlig avfall, trykkimpregnert, asbest, eternitt, isolerglass som en del av dette. Mer veiledning...


Trevirke | kr. 2,05,- pr kg |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht tskilting, for trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks maling, lim, lakk eller kjemikalier, men som ikke regnes som farlig avfall. For eksempel kryssfinerplater, huntonittplater og sponplater.

Skal ikke inneholde impregnert trevirke. Mer veiledning... 

Impregnert trevirke | kr. 2,78,- pr kg |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting, for trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks maling, lim, lakk eller kjemikalier, men som ikke regnes som farlig avfall. For eksempel kryssfinerplater, huntonittplater og sponplater.

Skal ikke inneholde impregnert trevirke. Mer veiledning... 

Papp og papir | kr. 0,36,- pr kg |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Fraksjoner må være rene, er de ikke rene og tørre så må det veies inn og betales for som blanda avfall. Mer veiledning...

Metall/jernskrap | GRATIS |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.. Mer veiledning...

EE-Avfall | kr. 1,06,- pr kg |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.. Mer veiledning... 

Glass- og metallemballasje | kr. 5,68 |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting.. Fraksjoner må være tomme for innhold, og fri for grus, jord o.l, er de ikke det så må det veies inn og betales for som blanda avfall. Mer veiledning...

Gips | kr. 1,74,- pr kg |

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Gipsavfall kan være hele og halve plater eller i småbiter, nytt eller gammelt avfall og kan inneholde følgende forurensning: tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag. Skal ikke inneholde andre avfalls typer en gips, vått gipsavfall, organisk materiale. Mer veiledning...

Park- og hageavfall | 0,66,- pr kg |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres iht skilting. Rene fraksjoner som består av Planter, gress, kvist. Mer veiledning... 

Farlig avfall - deklarasjons avgift kr 400,-
Bø Miljøstasjon er godkjent for å kunne ta i mot all type avfall, priser på enkelte fraksjon oppgis på forespørsel. Mer veiledning...


Avfallsavgift | kr. 50,- pr innveiing

Dette dekker våre utgifter til lagring og dokumentasjon rundt sikker avfallshåndtering.

Finner du ikke avfallstypen på listen over ta kontakt for pris og veiledning.