Prisliste og veiledning

Priser pr juli 2019, alle priser er inkludert merverdiavgift.
For kunder med rabattavtaler så gjelder egne priser.

F.o.m. 1,oktober er det FORBUDT å levere svarte søppelsekker, det er imidlertid lov å tømme ut innhold og kaste søppelsekken i plast.
Vi har blanke søppelsekker til salgs på miljøstasjonen, ta kontakt!

FASTPRISER

  • Personbil med eller uten henger inntil 300 kg blanda avfall kr 150,-
  • Personbil med henger rent park- hageavfall pris pr lass kr 100,-
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres ihh til skilting. For det som overstiger 300 kg gjelder priser som for restavfall.
Du kan ikke levere farlig avfall, trykkimpregnert, asbest, eternitt, isolerglass som en del av dette.
For mer veiledning se på den enkelte fraksjon under.

Fastpriser gjelder kun privatpersoner, bedrifter blir fakturert med kilopris.


PRISER PR KILO

Blanda avfall | 2,13 kr pr kg |

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres ihh til skilting. Du kan ikke levere farlig avfall, trykkimpregnert, asbest, eternitt, isolerglass som en del av dette. Mer veiledning...

Trevirke | 1,50,- pr kg |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres ihh til skilting, for trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks maling, lim, lakk eller kjemikalier, men som ikke regnes som farlig avfall. For eksempel kryssfinerplater, huntonittplater og sponplater.

Skal ikke inneholde impregnert trevirke. Mer veiledning... 

Papp og papir | GRATIS |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres ihh til skilting. Fraksjoner må være rene, er de ikke rene og tørre så må det veies inn og betales for som restavfall. Mer veiledning...

Metall/jernskrap/EE-Avfall | GRATIS |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres ihh til skilting. Mer veiledning om metall eller EE-Avfall...

Glass- og metallembalasje | GRATIS |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres ihh til skilting. Fraksjoner må være tomme for innhold, og fri for grus, jord o.l, er de ikke det så må det veies inn og betales for som restavfall. Mer veiledning...

Gips | 1,63,- pr kg |

Levering over vekt, hvor avfallet sorteres ihh til skilting. Gipsavfall kan være hele og halve plater eller i småbiter, nytt eller gammelt avfall og kan inneholde følgende forurensning: tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag. Skal ikke inneholde andre avfalls typer en gips, vått gipsavfall, organisk materiale. Mer veiledning...

Park- og hageavfall | 0,50,- pr kg |
Levering over vekt, hvor avfallet sorteres ihh til skilting. Rene fraksjoner som består av Planter, gress, kvist.

Farlig avfall - deklarasjons avgift kr 400,-
Bø Miljøstasjon er godkjent for å kunne ta i mot all type avfall, priser på enkelte fraksjon oppgis på forespørsel.