Beredskapsplan -
Selvbetjent sorteringsanlegg 

Sist endret 24.mars 2020

NØDNUMMER

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113
 • Nødnummer for døve 1412
 • Vakttelefon Bø Miljøstasjon 35 95 05 32
 • Midt-Telemark Kommune 35 05 90 00 på dagtid og 91 75 75 22 utenom arbeidstid 


Ved brann: Når det varsles eller oppdages brann så må du konstatere hvor det brenner. Ta alltid med slukkeutstyr når brannstedet oppsøkes.  

Varsling:  Meld fra til personer som er i umiddelbar fare (tenk sikkerhet for deg og andre).

Meld fra til brannvesenet på nødnummer 110

Korrekt adresse er Sandavegen 10, 3802 Bø i Telemark

Redning:  Sørg for at personer som er i fare blir forflyttet til sikkert sted. Utendørs møteplass ved evakuering kan for eksempel være nabo eiendommen over veien for porten (unngå at noen hindrer utrykningskjøretøy osv).

 Rekkefølgen av de ovennevnte punktene må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

 Regel: Er det mulig å slokke skal det prøves. Men det er ditt valg der og da! 


BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSNING

 • Brann og eksplosjon
 • Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer
 • Utslipp av oljeprodukter / kjemikalier
 • Utslipp av gass / væske under trykk

VARSLING:

 1. Ring Brannvesen, nødnummer  110
 2. Midt-Telemark kommune - Tlf. 35 05 90 00 på dagtid og tlf. 91 75 75 22 utenom arbeidstid
 3. Vakttelefon Bø Miljøstasjon AS - Tlf. 35 95 05 32
 • Klargjøre adkomst for brannvesenet.
 • Vurderer å sperre av området.
 • Forsøk å stoppe utslippet (hvis mulig uten fare for mannskapets sikkerhet).
 • Begrense spredning (hvis mulig uten fare), f.eks. ved å avskjære dreneringveier, benytte absorberende middel dersom sølet er av kjente olje- eller dieselprodukter osv.
 • Kartlegge hva slags stoff, og hvor stor mengde vi har med å gjøre.