PRESSEMELDING

Norsk Gjenvinning og Telemark Renovasjon inngår partnerskap

Norsk Gjenvinning og Telemark Renovasjon har inngått en langsiktig avtale om partnerskap for å videreutvikle og tilby gode og bærekraftige tjenester til kundene. 

Avtalen innebærer et tettere samarbeid, der Telemark Renovasjon blir Norsk Gjenvinning sin hovedsamarbeidspartner på gjenvinnings- og miljøtjenester i Midt, Vest og Øst-Telemark. 

Kunden først og fokus på miljøet 

En viktig del av samarbeidet er å utvikle og tilby gode tjenester til våre kunder. 

Samarbeidet vil gi et lavere klimautslipp på mange områder. Vi skal optimalisere innsamling av ulike typer avfall, slik at vi reduserer transporten og henter mer avfall på hver runde. Resultatet er at kunden får et lavere Co2 fotavtrykk.

Samarbeidet har også tydelige mål innen sirkulærøkonomi, der målet er å utnytte ressursene våre på en best mulig måte og skape verdi av avfallet som samles inn. Minst mulig skal kastes som avfall, og heller holdes i kretsløpet gjennom stadig resirkulering, slik at vi unngår unødvendig uttak av nye råvarer. 

Dette er en del av det å utvikle og tilby bedre tjenester til våre kunder, i tillegg til å redusere miljøbelastningen i samfunnet. 

To aktører med solid erfaring over tid 

Telemark Renovasjon har historie tilbake fra 1988 i Midt- og Vest-Telemark, som går på alt fra innsamling, gjenvinning og transport. Norsk Gjenvinning er en ledende aktør innenfor gjenvinnings- og miljøtjenester i Norge med en betydelig kundeportefølje i Midt, Vest og Øst-Telemark.

 

Kontaktperson:
Telemark Renovasjon 
Kenneth Lindquist Konsernsjef
kenneth.lindquist@telemarkbil.no
+ 47 91896120 - 97572914

Kontaktperson: 
Norsk Gjenvinning
Egil Lorentzen COO
Regional virksomhet
Egil.lorentzen@ngn.no
+ 4797051400

 

Om Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har vi en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De siste årene har vi tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi. Les mer >

Om Telemark Renovasjon

Markedsleder i Midt- og Vest-Telemark tilbake fra 1988. Telemark Renovasjon er en fellesorganisering for gjenvinnings- og miljøtjenester i regi av Bø miljøstasjon og Telemark Godslinjer. Bø miljøstasjon er datterselskap av Telemark Gjenvinning AS, som eies av Eiendomsdrift SA og Telemark Godslinjer AS. 

Eiendomsdrift SA har kompetanse på bla. miljøsanering og miljøgeologiske undersøkelser. Telemark Godslinjer AS er transportbedrift med spisskompetanse på transport og logistikk.

Telemark Renovasjon er langt fremme når det gjelder digitalisering, og eier bl.a. Norges første og
eneste døgnåpne miljøstasjon. Les mer >