Vrakpant på båt - Fylkesmannen besluttet at Bø Miljøstasjon skal ta imot kasserte fritidsbåter

Fylkesmannen i Telemark besluttet 14.08.2018 at Bø Miljøstasjon skal ta imot kasserte fritidsbåter på inntil 15 fot, hvorpå det også kan foregå en enkel form for sanering av disse inne på anlegget.

Vrakpant på båt
Slik får du utbetalt 1000 kroner for fritidsbåten du leverer til lovlig avfallsmottak.
Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunene. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett, og lignende, kan også leveres til mottakene i kommunene.

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse
  • Bø Miljøstasjon SA driver i dag et avfallsanlegg på Grivimoen i Bø kommune, hvor de tar imot, sorterer og mellomlagrer næringsavfall, samt mottak og mellomlagring av farlig avfall.
  • Miljøpåvirkning Bø Miljøstasjon SA har allerede et veletablert avfallsmottak på Grivimoen. Virksomheten skal ta imot kasserte fritidsbåter på inntil 15 fot på anlegget og det vil være enkel form for sanering av disse.