Vil du levere avfall når det passer deg? Registrer deg som medlem nå!

Bø Miljøstasjon har åpnet Norges første selvbetjente miljøstasjon. Som kunde får du adgang til anlegget ved å bruke din mobil, du veier selv inn og ut av anlegget over vekt, og sorterer avfallet med god digital veiledning som har stort fokus på miljø, gjenvinning og sikkerhet.

Vi har nå utviklet et elektronisk opplæringskurs til våre kunder som ønsker å bruke anlegget utover de vanlige åpningstidene. Du kan da bruke anlegget mandag - fredag kl. 7-20, lørdager kl. 8-18. 

Du må registrere deg som medlem av Bø Miljøstasjon og få tilgang til det elektroniske opplæringskurset. 

Registrer deg som medlem HER

 Medlemskapet er gratis og kan når som helst avsluttes.


Prosjektet og piloten er godkjent av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Telemark.

CapturePNG

Prosjektet og piloten er godkjent av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Telemark.
Vi loggfører tidspunktene som viser hvilken kunde kjører inn/ut av anlegget, i tillegg til videoovervåking. Det er informasjon om beredskap, bakvakt og alarm, både i app`en og på plassen.

Prosjektet har vært en del av et forskningsprosjekt med støtte fra forskningsrådet, hvor hensikten er å teste ut og piloter hvordan fremtidens miljøstasjon skal fungere. Dette er en del av det grønne skifte som nå skjer i Norge ved hjelp av teknologi.

Dette handler om hvordan man ved hjelp av teknologi skaper bærekraftige modeller med tanke på drifte fremtidens miljøstasjoner.

For mer informasjon kontakt:
Helene Braaten
Markedskoordinator
Telefon: +47 41249325
E-post: helene.braaten@eiendomsdrift.cc