Vi søker sommervikar på Bø Miljøstasjon!

Ansettelse snarest!

Arbeidsoppgaver:

  • Kundebehandling
  • Sitte på vekta og holde anlegget iorden.
  • Samt trykke/sortere i containeren og se til at alt er på plass.
Arbeidserfaring og personlige egenskaper:

  • Du må ha Anleggsmaskinførerbevis!
  • Du må kunne jobbe selvstendig, raskt og effektivt.

Arbeidsstilling:

Det vil bli 2 dager i uka (torsdag og fredag).
I hele August blir det 3. dager i uka, (tirsdag, torsdag og fredag)

Ansettelse vil være i Gundersen Transport AS
Det kan være muligheter for forlengelse utover høsten.

Ta kontakt på tlf. 91393650 / 35055222


Om Bø Miljøstasjon

Bø Miljøstasjon sørger for sikker innsamling og behandling av avfall fra private og offentlige virksomheter og er offentlig godkjent avfallsmottak.

Bø Miljøstasjon eier gjenvinning og avfallsmottak i Sandavegen 10 i Bø som har offentlig godkjenning på å ta imot all type avfall. Anlegget var i sin tid et av de mest moderne anleggene i Norge når det ble etablert rundt 1995, og var et foreganganlegg i dette med å tilrettelegge for selvbetjent sortering. Bø miljøstasjon er i dag selvfinansiert, og finansieres ikke over den kommunale renovasjonsavgiften.

Selskapets drift skjer gjennom outsourcing i samarbeider med WWW.EIENDOMSDIRFT.CC SA, Norsk Gjenvinning og Gundersen Transport AS

Vår visjon er å videreføre og utvikle Bø Miljøstasjon til å være det mest moderne gjenvinningsmottak i Midt-Telemark regionen med de lengste åpningstidene og ha de mest kostnadseffektive nedstrømsløsningene til det beste for brukerne.