NYTT AVFALLSELSKAP MED FOKUS PÅ DET GRØNNE SKIFTE

Gundersen Transport AS og dagens eiere av Bø Miljøstasjon går sammen og etablerer Telemark Gjenvinning AS.

I det nye selskapet vil man samle solid kompetanse på avfall- og gjenvinning, og selskapets målsetning er å tilby tjenester innenfor avfall- gjenvinning som drives og utvikles med utgangspunkt i en sirkulær økonomi som er en viktig del av det "grønne skifte". Flere og flere ser at avfall er en viktig ressurs, og at man som en del av avfallshåndtering må utvikle nye og effektive måter for innsamling og gjenvinning.

Det nye selskapet har som mål å videreutvikle avfallstjenester til det beste for brukerne og miljøet i tett samarbeid med innbyggere, næringsdrivende, kommuner og øvrige myndigheter.

Gundersen Transport AS ble etablert for 30 år siden og er et av de eldste avfallsselskapene i Telemark, og besitter en solid kompetanse på avfallshåndtering og transport.

Bø Miljøstasjon SA ble etablert for 7 år siden for å videreføre Grivimoen Gjenvinningsstasjon som var et pioneranlegg i Norge med tanke på gjenvinning, som familien Lommerud bygde for Bø Kommune for over 21 år siden. Bø Miljøstasjon besitter solid kompetanse på miljø avfall og teknologi, og har høstet mye positive oppmerksomhet bl.a rundt arbeidet med selvbetjent miljøstasjon.

Gundersen Transport AS og Bø Miljøstasjon SA vil eie 50% hver i det nye selskapet Telemark Gjenvinning AS som vil ha en samlet aksjekapital på 2 mill.

Det nye selskapet vil bli en sentral aktør i Telemark, og etableringen er en konsekvens av et godt samarbeid gjennom de siste 2 årene som har gitt et solid fotfeste for ytterligere satsning.

Telemark Gjenvinning AS vil ha hovedsete i Sandavegen 10 i Bø, og vil overta dagens miljøstasjon fra Bø Miljøstasjon SA. Daglig leder vil være Arve Lia.

Aktørene bak det nye selskapet har jobbet tett med Norsk Gjenvinning i mange år, et samarbeid som vil fortsette. For 2019 så er forventet aktivitetsnivået samlet for virksomheten tilknyttet Telemark Gjenvinning AS rundt 20 mill fordelt på 10 ansatte. Da fordelt på Midt, Vest og Øst-Telemark.

Gjennomføringen betinger godkjenning fra bl.a Fylkesmannen.

Ordfører i Bø har blitt orientert om saken.