Nå kan du bli din egen søppelsjef, og levere avfall når du vil!

Det er med stor stolthet at Bø Miljøstasjon endelig kan åpne Norges første selvbetjente miljøstasjon. Som kunde får du adgang til anlegget ved å bruke din mobil, du veier selv inn og ut av anlegget over vekt, og sorterer avfallet selv med god digital veiledning som har stort fokus på miljø, gjenvinning og sikkerhet. 

Tilbudet gjelder for både privatekunder og næringskunder.

Prosjektet og piloten er godkjent av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Telemark.

14. Mai kl. 18:00 på Bø Miljøstasjon vil det bli gjennomført første opplæring for kundene. Det blir servert pølser, brus og kaffe!

d3dce624-0b90-46da-94c1-ba5c75c2e7efjpg

Arve Lia vil være opplæringsansvarlig på miljøstasjonen, og skal sammen med Ole Christian Bakås demonstrere hvordan man logger seg inn og ut ved hjelp av mobilen.

Kunden må være registrert og godkjent medlem, og ha gjennomgått opplæring for å få tilgang til den selvbetjente miljøstasjonen, se denne: https://www.bomiljostasjon.no/medlemskap


Medlemskapet er gratis og kan når som helst avsluttes.


Vi åpner for å teste dette på et begrenset antall kunder innenfor følgende åpningstider: mandag - fredag kl. 7-20, lørdager kl. 8-18.Piloten starter fra 14. mai og går til september 2018, hvor planen er full implementering om alt går bra. Vi loggfører tidspunktene som viser hvilken kunde kjører inn/ut av anlegget, i tillegg til videoovervåking. Det er informasjon om beredskap, bakvakt og alarm, både i app`en og på plassen.

Prosjektet har vært en del av et forskningsprosjekt med støtte fra forskningsrådet, hvor hensikten er å teste ut og pilotere hvordan fremtidens miljøstasjon skal fungere. Dette er en del av det grønne skifte som nå skjer i Norge ved hjelp av teknologi.

Dette handler om hvordan man ved hjelp av teknologi skaper bærekraftige modeller med tanke på drifte fremtidens miljøstasjoner.

For mer informasjon kontakt:

Helene Braaten
Markedskoordinator
Telefon: +47 41249325
E-post: helene.braaten@eiendomsdrift.cc