Miljødirektoratet og Fylkesmannen har godkjent pilot av Fremtidens Miljøstasjon i Bø

Presseskriv

Vi har fått godkjenning av Miljødirektoratet og Fylkesmannen til å utvikle og pilotere det første selvbetjente og ubetjente sorteringsanlegget i Norge.

Bø Miljøstasjon eier gjenvinning og avfallsmottak i Sandavegen 10 i Bø som har offentlig godkjenning på å ta imot all type avfall. Anlegget var i sin tid et av de mest moderne anleggene i Norge når det ble etablert rundt 1995, og var et foreganganlegg i dette med å tilrettelegge for selvbetjent sortering. Nå kan anlegget nok en gang bli ledene i Norge med tanke på at anlegget nå blir digitalisert. Bø miljøstasjon er i dag selvfinansiert, og finansieres ikke over den kommunale renovasjonsavgiften. Vi ønsker å se på muligheten for å gi et endra bedre tilbud til kundene, med lavere kostnader, og bidra til å gjøre det enklere å levere avfall til godkjent anlegg som er med på å redusere miljøforurensning.

Sammen med en student fra Høgskolen Sør- øst Norge, og Terki Software har vi jobbet med å utvikle en mobilløsning som gjør det enkelt for kunde å levere avfall når kunden ønsker det. Her snakker vi om en selvbetjeningsløsing og en helt ny måte å tenke på, og det finnes ikke tilsvarende løsninger i markedet i dag.

Vi ser for oss at anlegget i en start vil tilby åpningstider man-fre 7-20, lørdag 9-18. Kunden får adgang til anlegget ved å bruke sin mobil, og veier seg inn og ut selv over vekt, og sorterer avfallet selv med god digital automatisert veiledning som har stort fokus på miljø, gjenvinning og sikkerhet.

I tillegg til at det etableres en gjenbrukshall hvor kunden selv velger å sette ting som er i orden slik at andre kan hente det gratis.
 
Vi ønsker å lage en miljøstasjon som kan bidra til å sette en standard for denne type anlegg med tanke på å øke gjenvinning og redusere forurensning, og som gir gode kundereiser, er enkelt, billig, og bra for miljøet.

Prosjektet kjøres som et forskningsprosjekt med støtte fra forskningsrådet, hvor hensikten er å teste ut og pilotere hvordan fremtidens miljøstasjon skal fungere. Dette er en del av det grønne skifte som nå skjer i Norge ved hjelp av teknologi.

Dette handler om hvordan man ved hjelp av teknologi skaper bærekraftige modeller med tanke på drifte fremtidens miljøstasjoner.

I løpet av kort tid kommer vi til å gå ut invitasjon til kunder, hvor du som kunde kan melde deg som pilotkunde, og få fordelene av å bl.a. kunne levere avfall når de ønsker det.

For mer informasjon kontakt:

Helene Braaten
Markedskoordinator
Telefon: +47 41249325
E-post: helene.braaten@eiendomsdrift.cc