Kortreist avfall, ikke kjør «ekstratur» bare for å levere avfall!

Presseskriv 08.10.2019
Viktig beskjed til husholdningene

Miljøstasjon åpen mandag til fredag 7-20, og lørdag 8-18


Vi oppfordrer nå alle til å benytte anlegg som ligger nærmest deg for å ta ut miljøeffekter, og vi tror at med gode åpningstider kan du slippe å kjøre «ekstratur» bare for å levere avfall.

Bø Miljøstasjon tar imot ca 50% av alt ekstra avfall fra husholdningene i Midt-Telemark, i tillegg til næringsavfall.

Fra 1.november 2019 får du bedre åpningstider om du bruker vår selvbetjeningsløsing, mens privatkunder som ønsker fysisk betjening må henvende seg til kommunen sitt anlegg.

Bø Miljøstasjon er ut fra miljøhensyn opptatt av «kortreist avfall», og gir alle som ønsker det mulighet til å bruke vårt anlegg.

Bø Miljøstasjon mottar ikke noe av pengene du innbetaler i renovasjonsavgift, og må derfor drive kostnadseffektivt.

Vi ønsker mange nye medlemmer! Bli medlem på 1-2-3, så har du alt klart til neste gang du skal levere avfall.

Klikk her for å tenke miljø og bli selvbetjener på 1-2-3