Fakta om ekstraavfall fra husholdningene, vi ønsker enda flere kunder!

Her er litt fakta fra oss!

I snitt så koster det kr. 1,- pr kg å levere avfall hos oss, til sammenligning kr. 5,80,- pr kg på IRMAT sitt anlegg i Midt-Telemark. Dette er ut fra snittvekt på det som leveres i Midt-Telemark som er på 150 kg.

Bø Miljøstasjon har tillatelse til å håndtere flytende maling o.l., men pga av lovpålagte deklarasjonkrav så får du hos oss beskjed om å sette det ved "rød-boksen" hjemme. Denne type deklarasjon slipper IRMAT siden de opptrer på vegne av kommunen. På næringsavfall har IRMAT samme deklarasjonskrav som oss.  

IRMAT får dekket alle sine utgifter over egenandelen du betaler når du leverer hos de, samt over renovasjonsavgiften du betaler.

Bø Miljøstasjon dekker alle sine utgifter selv.

De siste 7 årene har Bø Miljøstasjon ut fra et samfunnsperspektiv valgt og legge til rette for at ekstraavfall fra husholdningene kan leveres hos oss. Hovedgrunnen er et samfunnsengasjement hvor miljø og innovasjon står sentralt, samt at vi ønsker å bidra til revitalisering i bransjen. 
  • Vi tror fremtidens miljøstasjoner skal ligge tett på der folk handler og ferdes, det gir redusert bilbruk og utslipp av klimagasser som bl.a. CO2
  • Vi tror ut fra et miljøperspektiv at anlegget bør være åpent 24/7, som gjør det mulighet å besøke miljøstasjon ifb med andre ærend, og slippe å kjøre ekstra tur bare for å levere avfall (når det er hensiktsmessig)
  • Vi tror ikke på at slike anlegg skal finansieres over renovasjonsavgiften. Nasjonale undersøkelser viser at 30-40% av innbyggerne ikke bruker noen miljøstasjon, men allikevel gjennom renovasjonsavgiften må betale like mye som de som bruker anlegget mye. Dette er en stor økonomisk belastning og vi ser stor økning i kommunale renovasjonsavgifter, til tross for at avfallsmengde går nedover
  • Miljøstasjonene drives og styres svært tradisjonelt. Det investeres mer en noen gang i nye flotte anlegg, dessverre uten plan eller strategi for hva som er "morgendagens behov" 
Vi ønsker å være med å lage "fremtidens miljøstasjon", derfor skapte vi Norges første selvbetjente Miljøstasjon, som i disse dager har 1 års markering. Dette hadde ikke vært mulig uten Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Miljødirektoratet, som godkjent og uttalt at dette er et interessant prosjekt. En stor takk til våre medlemmer som er med å bruke selvbetjent miljøstasjon, erfaringene er gode, og vi får mange positive tilbakemeldinger!

Vi har oppnådd mye, og i disse dager jobber vi med å utarbeide omfattende søknader til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som må godkjennes av Miljøverndirektoratet, hvor bl.a flere av punktene over vil være sentrale og viktige nasjonale avklaringer. Ønsker du å støtte opp under arbeidet Bø Miljøstasjon gjør for å prøve å endre en nasjonal standard, så meld deg inn som medlem og bruk anlegget, og kom med innspill til oss, så får vi større tyngde i vår søknad.

Avfall er en ressurs om vi håndterer det riktig, og vi ønsker å jobbe sammen med våre medlemmer rundt hvordan denne ressursen skal forvaltes til det beste for brukerne og miljøet.    

Med ønske om en riktig god sommer! 

Hilsen
Ledelsen på Bø Miljøstasjon