Delta på opplæring 29.mai i bruk av selvbetjent miljøstasjon, da kan du levere avfall når du vil!

Nå kan du bli din egen søppelsjef!
Neste opplæringsrunde skjer på Bø Miljøstasjon 29.mai kl 18:00. 

Bø Miljøstasjon har åpnet Norges første selvbetjente miljøstasjon. Som kunde får du adgang til anlegget ved å bruke din mobil, du veier selv inn og ut av anlegget over vekt, og sorterer avfallet  med god digital veiledning som har stort fokus på miljø, gjenvinning og sikkerhet.

Tilbudet gjelder for privatkunder og næringskunder hvor du kan bruke anlegget fredag kl. 7-20, lørdager kl. 8-18. Prosjektet og piloten er godkjent av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Telemark.

Skjermbilde2JPG
Bilde av appèn

Kunden må være registrert og godkjent medlem (dvs gjennomgått opplæring) for å få tilgang til den selvbetjente miljøstasjonen, register deg her: https://www.bomiljostasjon.no/medlemskap
Medlemskapet er gratis og kan når som helst avsluttes.

Vi loggfører tidspunktene som viser hvilken kunde kjører inn/ut av anlegget, i tillegg til videoovervåking. Det er informasjon om beredskap, bakvakt og alarm, både i app`en og på plassen.

Prosjektet har vært en del av et forskningsprosjekt med støtte fra forskningsrådet, hvor hensikten er å teste ut og piloter hvordan fremtidens miljøstasjon skal fungere. Dette er en del av det grønne skifte som nå skjer i Norge ved hjelp av teknologi.

Dette handler om hvordan man ved hjelp av teknologi skaper bærekraftige modeller med tanke på drifte fremtidens miljøstasjoner.

For mer informasjon kontakt:
Helene Braaten
Markedskoordinator
Telefon: +47 41249325
E-post: helene.braaten@eiendomsdrift.cc