BØ MILJØSTASJON HAR ÅPENT – IRMAT STENGER

Bø Miljøstasjon utfører kritiske samfunnsoppgaver, og er opptatt av å sikre et tilbud til de som nå blir rammet av IRMAT sin stengning. Det betyr at ekstraavfall fra husholdningene kan leveres hos oss, med unntak av farlig avfall.

Næringslivet kan levere farlig avfall på vanlig måte, men vi kan ikke ta farlig avfall fra husholdningene. Vi ber om at det respekteres, har du akutte behov for å levere farlig avfall så må du kontakte IRMAT AS eller Midt-Telemark kommune.

Les om våre tiltak mot koronavirus

Vi er løpende i beredskap for å følge med på utviklingen og for å fortløpende vurdere og implementere egnede risikoreduserende tiltak.

Vi ber om at kunder og samarbeidspartnere tar sine forholdsregler. Dette er en felles dugnad alle må bidra til for å minimere de samfunnsmessige utfordringene vi nå står overfor.

Arve Lia
Dg.leder


SMS IRMATpng