Selvbetjent Miljøstasjon

Vil du levere avfall når det passer deg? 

Vi har åpnet Norges første selvbetjente miljøstasjon. Som kunde får du adgang til anlegget ved å bruke din mobil, du veier selv inn og ut av anlegget over vekt, og sorterer avfallet med god digital veiledning som har stort fokus på miljø, gjenvinning og sikkerhet.


Vår selvbetjente miljøstasjon er åpen ALLE DAGER, HELE DØGNET*!

*med unntak av enkelte hellig- og høytidsdager:

1.påskedag, 1.pinsedag, 1.juledag, Kr.himmelfartsdag, 1.mai og 17.mai


Medlemskapet er gratis og kan når som helst avsluttes.

  Hvordan komme i gang:
  1. Du må gjennomføre et enkelt opplæringskurs som tar 5-10 min (når du starter e-kurs registreres medlemskapet automatisk)
  2. Når kurset er gjennomført er tilgangen aktivisert og du kan ta i bruk den selvbetjente mobilappen.

Under vil du finne nyttig informasjon du selv må holde deg oppdatert på som medlem av Bø Miljøstasjon.


Dersom du har spørsmål eller problemer som gjelder selvbetjeningen...