KORONATILTAK

I forbindelse med den pågående nasjonale og regionale håndteringen av koronaviruset, oppdaterer vi nå våre tiltak for alle som bruker Bø Miljøstasjon AS. Vi ønsker å presisere at anlegget vårt kan brukes 24t i døgnet, alle dager i uken! Med unntak av enkelte hellig- og høytidsdager: 1.påskedag, 1.pinsedag, 1.juledag, Kr.himmelfartsdag, 1.mai og 17.mai, da er anlegget er STENGT!

Derfor har vi oppdatert våre brukerrutiner om hvordan vi vil ta vare på hverandre i en utfordrende tid. For å begrense smitten mest mulig anbefaler vi at alle våre besøkende følger de nasjonale tiltakene, også på fritiden.

Du kan lese mer om de lokale tiltakene for Midt-Telemark her.

Kunder og besøkende
Selv om anlegget vårt er utendørs oppfordrer alle våre kunder og besøkende til å holde seg hjemme dersom de er syke, selv hvis de kun har lette symptomer.

Vi oppfordrer også alle til å benytte munnbind og hansker på området, samt holde to meter avstand til andre kunder/besøkende.

Ikke gå inn i brakken som lastebilsjåførene benytter seg av, selv om de er der, bank på eller kontakt kundeservice på tlf.

Dersom det er 2 biler oppe på sorteringsanlegget, anbefaler vi dere å vente til en av disse er ferdig for å unngå nærkontakt ved sortering av avfall.

OBS! Vi ønsker ikke besøk av verken kunder eller besøkende i karantene eller hjemmeisolering!

Sørg for god hånd- og hostehygiene
Vi følger Folkehelseinstituttets vaner som forebygger smitte! Vi oppfordrer derfor alle til å hoste og eller nyse i albuekroken eller papirlommetørkle. Som beskrevet over oppfordrer vi også alle til å benytte hansker på området, spesielt ved bruk/kontakt med felles berøringspunkter som nød åpner, redskap og ting i gjenbruks bua. Dersom man ikke har tilgang til hansker er det viktig med god håndhygiene ved håndvask før ankomst og etter besøk, eller alkoholbasert hånddesinfeksjon. Ikke berør ansiktet med urene hender, da hindrer du smitte via hendene til øyne, munn og luftveier.

Du vil finne desinfeksjon ved gjenbruks bua, oppe på sorteringsområdet.

Avstand, karantene og isolering
Vi anbefaler alle å følge rådene til FHI med tanke på avstand, karantene og isolering.